Akademisyenler için “risk”, belirli bir zaman aralığında, hedeflenen sonuca ulaşamama, kayba ya da zarara uğrama olasılığıdır. Yani risk, bugün için var olmayan ancak gelecekte oluşabilecek beklenmeyen potansiyel problemler, tehditler ve tehlikeler demektir. Birçok şeyi yönetebileceğimiz gibi, riskleri de yönetebilmemiz imkan dahilindedir. Risk yönetimi, iş yapma süreçlerimizde oluşabilecek beklenmedik değişikliklerin meydana gelmesini önlemek, geciktirmek ve kaçınılmaz durumlarda etkisini azaltmak olarak tanımlanabilir.

Lojistik sektöründe de risk yönetimi hayati önem taşımaktadır. Çünkü ürünlerin doğru zamanda, doğru yerde olması kadar güvenli bir şekilde varış noktasına ulaştırılması da oldukça önemlidir. Lojistik sektörü tehlikeli madde taşınması, ömürlü ürün lojistiği, yılın 365 günü, 24 saat boyunca çalışılması, tedbirsizlik, olası risk senaryolarının yazılmasındaki eksiklikler ya da ihmaller, tecrübe eksikliği, alt yapı eksikliği gibi sayısız nedenden dolayı sürekli risk altındadır. Lojistik hizmet sağlayıcıları, faaliyetleri sırasında farklı risk grupları ile karşı karşıya kalabilmektedirler.

Bu riskleri aşağıdaki şekilde gruplamamız mümkündür:

Finansal Riskler
Stratejik Riskler
Fiziki Riskler
Operasyonel Riskler
Tabii Afetler, Kazalar ve Terör Olayları

Risklerle başa çıkmanın ilk şartı, risklerin yaratacağı krizlere karşı hazırlıklı olmaktır. Bu da ancak, henüz riskin ortaya çıkmadığı, sorun olmadığı dönemde alınacak tedbirlerle sağlanabilir. Yukarıda sıralanan başlıkların içlerine biraz daha derinlemesine girdiğimizde, finansal riskler başlığı altında likidite yönetimi, hazine riskleri, kredibilite yönetimi ve kontrat denetimlerini saymamız mümkündür. Değişim yönetimi, politik riskler, müşteri memnuniyeti, e-ticaret lojistiği, birleşme ve satın alma riskleri, marka repütasyonu da başlıca stratejik riskler arasında yer almaktadır. Terörizm ve sabotaj, kargo güvenliği, kargo hasarları, üçüncü şahıslara verilen zararlar, hasar yönetimi, depolama ve elleçleme hasarları, araç güvenlikleri, hava şartları ve iklimsel problemler fiziki risklerdir. Çalışan uyumluluğu, işe alma, çalışan güvenliği, IT bağlılığı, filo yönetimi, kontrat sorumlulukları, tedarikçi yönetimi, varlıkların kullanımı ve yönetimi, yasalara uyum gibi konular da operasyonel riskler başlığı altında ele alınmaktadır. Ve tabii ki doğal afetler ve terör olayları da tüm dünyada risk yönetimi kapsamında değerlendirilmesi gereken oldukça önemli konular arasındadır.

Lojistik firmaları, hizmet alanları için hayati önem taşıyan risk analizi sayesinde, yaptıkları işin risk tablosunu da netleştirebilmektedirler. Yapılan işte, risk nerede, mevcut riskin kontrol edilebilirlik derecesi ne犀利士
dir, işin kârı ve maliyeti ne kadar? gibi sorulara verilen cevaplar, risk analizini doğru yapabilmeyi ve etkin risk yönetimini sağlayabilmeyi mümkün kılmaktadır. Lojistik hizmet sağlayıcıların risk yönetiminde başarılı olabilmesi için yöneticisinden en atıl durumdaki çalışanına kadar kuralları belirlenmiş, denetlenebilir ve ölçümlenebilir bir sistem kurgulamış olmaları gerekmektedir. Proakjtif ve önleyici yaklaşımın her kademedeki çalışan tarafından benimsenmiş olması da lojistik sektöründe hizmet veren firmalar için bir o kadar kıymetlidir. Tabii ki lojistik sektörünün olmazsa olmazı ve doğru program ile riskin transfer edilmesinin en uygun çözüm yollarından biri de sigortadır. Doğru risk yönetimi ve sigorta programı lojistik sektöründe faaliyet gösteren lojistik hizmet sağlayıcıları için hayati önem taşımaktadır. Ayrıca risk analizi yapabilecek vizyona sahip danışmanlar, uluslararası hukuk konusunda uzmanlaşmış avukatlar lojistik sektöründe risk yönetimi konusunda başvurulabilecek önemli değerler arasında yer almaktadır.


Bir cevap yazın

ASGÜLER ULUSLARARASI NAKLİYAT

Müşterilerimizin İş Süreçlerini Sahiplenir, Çözüm Odaklı Yaklaşırız. Müşterilerimizi dinler, sorunlarını çözer ve olası problemlerini daha oluşmadan önleyici çözümler sunarız.

Bize Ulaşın

Adres: Haraparası Mah 105 sokak İbrahim Ethem Civelek İşhanı A blok Kat 1 No:15 Antakya/Hatay/TÜRKİYE

Telefon: 0532 570 90 60

E-Posta: info@asguler.com.tr

Web: http://asguler.com.tr